Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân phường 2 - Thành phố Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.822322

Địa chỉ email: ubndp2.tpvl@vinhlong.gov.vn